Перейти до основного вмісту

Форми земної поверхні (рельєф)

Відображення форм земної поверхні здійснюється за допомогою дуже докладних кривих ліній (горизонталей), доповнених спеціальними знаками невеликих бугрів, ям і т.п. Додатково використовуються знаки чорних кольорів для показу каменів і скель. Нормальна місцевість для УЗ краще відображається горизонталями з вертикальним інтервалом (перетином) 5 метрів.

Надмірне використання додаткових горизонталей не припустимо, тому що це веде до завантаженості карти й спотворює реальні перевищення. В окремих випадках можливе використання меншого перетину, якщо це забезпечить кращу читаність карти. Відносна різниця висот між сусідніми об'єктами повинна бути показана як можна більш точно. Абсолютна точність висот має менше значення. Допускається деяка зміна висоти горизонталі, якщо це поліпшить відображення дійсності. Це відхилення не повинне перевищувати 25% інтервалу перетину рельєфу, при цьому варто звернути увагу на сусідні горизонталі.
101 Горизонталь
Лінія, що з'єднує точки однієї висоти. Стандартний інтервал між горизонталями по вертикалі (перетин рельєфу) 5 м. Мінімально припустимий вигин лінії 0,25 мм від центра до центра лінії.
Колір: коричневий.
102 Стовщена горизонталь
Кожна п'ята горизонталь повинна бути стовщеної. Це сприяє швидкості оцінки різниці висот і загального сприйняття форм місцевості. При необхідності показу дрібних деталей, стовщена горизонталь може бути накреслена нормальною лінією.
Колір: коричневий.
103 Допоміжна горизонталь
Використовується для передачі додаткової інформації про форми рельєфу, відображення яких неможливо основними горизонталями. Між двома основними горизонталями може бути проведена тільки одна допоміжна.
Колір: коричневий.104 Покажчик напрямку ската (бергштрих)

Колір: коричневий.
105 Покажчик висот
Колір: коричневий.

106 Ґрунтовий обрив
Крутий перегин поверхні землі, що однозначно виділяється з навколишнього середовища. Гравійні або піщані вироблення, дорожні виїмки й насипи й т.п. Зубці повинні показувати повну проекцію схилу, але можуть бути опущені, якщо два обриви розташовуються близько один від одного. Небезпечні ґрунтові обриви показуються знаком 201. Дуже високі ґрунтові обриви можуть бути показані товщиною лінії брівки 0,25 мм.
Колір: коричневий.

107 Ґрунтовий вал
Чітко видимий земляний насип. Висота мінімум 1 метр.
Колір: коричневий.

108 Маленький земляний вал

Маленька або частково зруйнований земляний насип показується переривчастою лінією. Мінімальна висота 0,5 метра.
Колір: коричневий.

109 Вимоїна

Яр або рів, які не можуть бути відображені в масштабі карти знаком 106. Товщина лінії відображає ширину вимоїни. Мінімальна глибина 1 метр.
Колір: коричневий.

110 Маленька вимоїна

Маленька вимоїна або канава. Мінімальна глибина 0,5 метрів.
Колір: коричневий.
111 Бугор

Показується горизонталями. Бугри, що виділяються на місцевості, що не попадають в основний перетин рельєфу, можуть бути показані основними горизонталями, якщо їхня висота не відрізняється від висоти основного перетину більше чим на 25%. Маленькі або плоскі бугри показуються допоміжними горизонталями.
Колір: коричневий.
112 Внемасштабний бугор

Маленький ґрунтовий або кам'янистий бугри, які не можливо відобразити за допомогою горизонталей (діаметр менш 5 м). Мінімальна висота 1 метр. У випадках збігу з горизонталлю, лінія повинна бути розірвана.
Колір: коричневий.
113 Витягнутий внемасштабний бугор

Виділяючийся внемасштабний бугор витягнутої форми (довжина менш 12 м ширина менше 4 м). Показуються бугри висотою не менш 1 метра над навколишньою їхньою поверхнею. Знак не може перебувати на лінії горизонталі.
Колір: коричневий.

114 Яма

Показується горизонталями з бергштрихами. Яма що виділяється і не попадає в основний перетин, може бути показана основною горизонталлю, якщо її глибина не відрізняється більше чим на 25% від основного перетину. Маленькі або плоскі ями показуються допоміжними горизонталями.
Колір: коричневий.
115 Внемасштабна яма

Маленьке природне зниження (діаметром не менш 2 метрів), що не може бути відображено горизонталями в масштабі карти. Мінімальна глибина від навколишньої поверхні 1 метр. Центр об'єкта перебуває в центрі ваги знака. Знак орієнтується розривом на північ. Штучні ями варто показувати знаком 116.
Колір: коричневий.
116 Штучна внемасштабна яма

Шурф або яма із крутими краями, що не виражаються в масштабі карти (діаметром не менш 2 метрів). Мінімальна глибина від навколишньої поверхні 1 метр. Ями, які представляють небезпеку показуються знаком 204. Центр об'єкта збігається із центром ваги знака. Знак орієнтується розривом на північ.
Колір: коричневий.

117 Поверхня з мікронерівностями

Колір: коричневий.

118 Спеціальні форми рельєфу

Колір: коричневий.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Искусство обучать. Как сделать любое обучение нескучным и эффективным (Краткое собрание цитат)

Интересная книга.
Книга в которой название говорит само за себя.


Джули Дирксен "Искусство обучать. Как сделать любое обучение нескучным и эффективным"

Ограничения, которые мешают нам. Первое ограничение: "Я не могу"

Всем нам знакома такая ситуация:
"К нам приходит интереснешая идея. Мы загораемся ей. Несколько дней мы постоянно думаем о ней. Строим планы. Думаем о том как всё будет красиво и чудесно. Но потом, когда мы начинаем обдумывать её, мы видим много вещей, людей с которыми нам нужно будет столкнуться.

Притча про полный сосуд

Довольно часто встречаемая история. Но при этом она не теряет своей актуальности.

Как-то один мудрец, стоя перед своими учениками, сделал следующее. Он взял большой стеклянный сосуд и наполнил его до краев большими камнями. Проделав это он спросил учеников, полон ли сосуд. Все подтвердили что полон.