Перейти до основного вмісту

Умовні знаки спортивних карт. Загальні вимоги

1 Орієнтування й карта

Завданням спортсмена орієнтувальника, у можливо найкоротший термін, пройти дистанцію, яка поставлена на місцевості, з використанням карти, одержуваної на старті, і компаса. Як й у будь-якому іншому виді спорту, головним є рівні умови для всіх учасників. Від якості складання карти і її оформлень багато в чому залежить планування й постановка хороших дистанцій, рівноціних для всіх спортсменів орієнтувальників.
З погляду спортсменів, точна й розбірлива карта є надійним джерелом для вибору оптимального варіанта руху і його надійного виконання, щоб максимально реалізувати свої фізичні можливості й уміння орієнтуватися. Вибір шляху руху губить усякий зміст, якщо карта необ'єктивно відображає навколишню дійсність, або вона погано читається.
Вся інформація про існуючі перешкоди (скелі, водні перешкоди, прохідність і т.п.), наявність й розвиненість дорожньої мережі, класифікації що ускладнюють або полегшують біг об'єктів, дозволяє спортсменам приймати правильні рішення при виборі варіантів руху, для цього необхідна точна карта, яка вірно передає інформацію. Інакше кажучи, ніхто не повинен одержати перевагу або постраждати через дефекти карти (неточності, невірогідності передачі інформації, поганої читаності й т.п.) Загальним є правило - спортсмени не повинні помічати неточності карти. Точність карти в цілому залежить від точності вимірів місця розташування, висоти й форми об'єктів.

Для планування дистанції, яка дозволить виявити всі наявні в спортсменів здатності, планувальникові дистанцій необхідно мати достовірну, точну, однозначну й карту, що читається розбірливо в змагальних умовах. Чим кращу карту має планувальник дистанцій, тим більше він має шансів підготувати гарні дистанції, що створюють рівні умови, як для учасників елітних груп, так і для новачків. Інформація про місцезнаходження об'єктів, одержувана з карти, повинна гарантувати, що спортсмен, що використає компас і буде контролювати відстань кроками, не помітить ніяких відхилень. Відхилення менш 5% задовольняють таким вимогам по точності.
Контрольні пункти (КП) - найбільш важлива складова частина дистанції. Взаємозв'язок крапок розташування КП із навколишніми об'єктами повинна бути відображена вірогідно й карта повинна відображати повну, точну й докладну інформацію про місцевості. Для міжнародних змагань вся інформація на карті повинна відповідати даті проведення змагань. Якщо на день змагань відбулися зміни, то карта повинна бути виправлена.
Для рисовщика карт важливо знати, які характеристики повинні бути і як їх відображати на карті. Наявність спортивного досвіду важлива для розуміння основних вимог пропонованих до спортивних карт.

2 Зміст

Спортивна карта (СК) - це деталізована топографічна карта, виконана з використанням спеціальних УЗ. СК повинна відображати реальну картину місцевості, яка однозначно сприймається на змагальній швидкості швидкості. На СК повинна бути показана вся інформація, що може вплинути на читаність карти або на можливості вибору маршруту: форми земної поверхні, характеристики каменів, ґрунтів, показники ступеня прохідності рослинності (відомі в орієнтуванні як умови пробігаємості), рельєфні об’єкти, гідрографія, забудовані території й окремі будови, дороги й дорожня мережа, інші лінійні комунікації, об'єкти, використовуються для постановки КП або використовуються як орієнтири.
Відображення форм земної поверхні один з найбільш важливих аспектів спортивної карти. Грамотне й коректне використання горизонталей для тривимірного відображення форм земної поверхні - форми й різниці висот - не може бути переоцінено.
Характеристики залісеності (відкритості) і пробігаємості місцевості повинні бути визначені під час польових робіт.
Швидкість орієнтування й швидкість вибору варіанта залежить від багатьох факторів. Інформація про всіх цих факторів повинна бути показана на карті для класифікації доріг і троп, для ідентифікації боліт, характеристик водних просторів, скель і прохідності місцевості, показу характеристик форм земної поверхні й відображення відкритих просторів. Чітко видимі границі рослинності повинні бути показані, тому що вони корисні при читанні карти.
Карта повинна показувати чітко видимі на місцевості об'єкти, які є гарними орієнтирами. Під час польових робіт повинні бути визначені ті об'єкти, які варто показати на карті, тобто визначений ступінь генералізації. При цьому мінімальні розміри повинні бути обрані з урахуванням можливостей нормального зору.
На карті повинні бути нанесені лінії паралельні магнітному меридіану, а також можуть бути зроблені підписи деяких географічних назв і інший текст, що полегшує спортсменові орієнтацію карти. Всі написи повинні бути виконані в напрямку захід-схід. Текст на карті повинен розташовуватися так, щоб не закривалася важлива інформація й стиль шрифтів повинен бути простим. Краї карти повинні бути паралельні магнітному меридіану. Для показу напрямку на півночі можуть бути використані стрілки.

3 Точність

Загальне правило - спортсмени не повинні помічати неточності карти на змагальній швидкості. Точність карти цілком залежить від точності вимірів (місця розташування, висоти, форми відображуваних об'єктів) і акуратності (точності) креслення. Точність вимірів повинна бути такою, щоб спортсмен, що користується компасом, і контролює подолану відстань рахунком кроків, не зауважував невідповідностей між картою й місцевістю. Для задоволення такої точності помилки вимірів не повинні перевищувати 5%.
Абсолютні висоти не так важливі. Більше важливим є показ відносних перевищень між орієнтирами. Точність відображення дуже важлива для орієнтувальника тому, що правильність, подробиця, а іноді й утрирування показу навколишньої дійсності є істотними умовами читаності карти. Проте, зайва деталізація шкідлива, тому що це ускладнює загальне сприйняття карти. Акуратність креслення має першорядне значення для будь-якого користувача картою, оскільки вона тісно пов'язана з надійністю передачі інформації.
Абсолютна точність (прив'язка до загальгеографічної системи координат) важлива тільки у випадках, якщо спорткарта буде сполучена із загальгеографічними даними, узятими з інших джерел, або коли може виникнути необхідність перекладу її в загальгеографічну систему координат.

4 Генералізація й читаність

Місцевість, придатна для З, містить велику кількість об'єктів і цілий ряд характеристик. Ті з них, які істотні для спортсмена під час змагань, повинні бути відображені на спорткарті таким чином, щоб карта була розбірлива, легко читаєма й однозначно сприймана (інтерпретована) споживачем, для цього необхідна картографічна генералізація. Існує два види генералізації вибіркова (відбір) і графічна.
Вибіркова генералізація визначає які деталі й характеристики повинні бути представлені на карті. Два важливих міркування сприяють цьому рішенню - важливість характеристики з погляду спортсменів й її вплив на простоту читаємості карти. Ці два міркування іноді будуть несумісними, але вимога збереження читаності не повинна бути ослаблена надлишковою кількістю дрібних деталей (подробиць) і характеристик. Отже, на етапі польових робіт необхідно вибрати мінімальні розміри багатьох типів деталей. Ці мінімальні розміри можуть бути різними залежно від сукупності розмірів даної місцевості. Проте, погодженість (стандартизація) одне з найбільш важливих якостей спорткарт.
Графічна генералізація може істотно впливати на читаність карти. Для хорошої читаємості необхідно, щоб розміри знаків, товщини ліній і відстань між ними сприймалися при нормальному денному висвітленні. При розробці дійсних УЗ враховані всі ці фактори, крім відстані між сусідніми знаками.

Розміри мінімальних об'єктів, які відображаються на карті, частково залежать від графічних характеристик знаків (форма, розмір і кольори) і частково від їхнього взаємного розташування. При відображенні близько розташованих внемасштабних об'єктів важливо зберегти правильний зв'язок між ними й іншими, сусідніми орієнтирами.
Соціальні мережі

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Искусство обучать. Как сделать любое обучение нескучным и эффективным (Краткое собрание цитат)

Интересная книга.
Книга в которой название говорит само за себя.


Джули Дирксен "Искусство обучать. Как сделать любое обучение нескучным и эффективным"

Ограничения, которые мешают нам. Первое ограничение: "Я не могу"

Всем нам знакома такая ситуация:
"К нам приходит интереснешая идея. Мы загораемся ей. Несколько дней мы постоянно думаем о ней. Строим планы. Думаем о том как всё будет красиво и чудесно. Но потом, когда мы начинаем обдумывать её, мы видим много вещей, людей с которыми нам нужно будет столкнуться.

Притча про полный сосуд

Довольно часто встречаемая история. Но при этом она не теряет своей актуальности.

Как-то один мудрец, стоя перед своими учениками, сделал следующее. Он взял большой стеклянный сосуд и наполнил его до краев большими камнями. Проделав это он спросил учеников, полон ли сосуд. Все подтвердили что полон.